Biuletyn Informacji Publicznej - Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie
http://oswiata.sianow.bipstrona.pl

Dane teleadresowe

Nazwa:Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie
NIP:4990645671
Województwo:zachodniopomorskie
Powiat:koszaliński
Gmina:Sianów
Miejscowość:Sianów
Adres:ul. Bolesława Chrobrego 4
Kod pocztowy:76-004
Kontakt:

94 348 99 42

94 341 02 57

oswiata@sianow.pl

Podajemy wykaz telefonów do Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie ul. B.Chrobrego 4:

94 348 99 40 - dowóz uczniów do szkół , losy absolwentów
94 348 99 41 - główny księgowy
94 348 99 42 - dyrektor
94 341 02 57
94 348 99 43 - administracja-księgowość
94 348 99 44 - płace, stypendia , dopłaty do kształcenia młodocianych
94 348 99 45 - księgowość

94 341 02 57 - fax