Biuletyn Informacji Publicznej - Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie
http://oswiata.sianow.bipstrona.pl

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019.

 

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

  PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SIANÓW

na rok szkolny 2018/2019.

1) 12.02. – 21.02.2018 składanie deklaracji o kontynuacji,
2) do 01.03 – publikacja informacji o liczbie wolnych miejsc,

4) Stosuje się jednolity druk wniosku rekrutacyjnego do przedszkola/oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Sianów.

5) Wypełnione wnioski wraz załączonymi dokumentami rodzice składają w terminie od 01.03.2018r. do 16.03.2018r. w:

Zespole Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie,
ul. Bolesława Chrobrego 4 p. 216 w dniach:
- 01.03.2018 r. do 12.03.2018 r. w godz. 7.00 do 15.00
- 13.03.2018 r. do 16.03.2018 r. w godz. 7.00 do 17.00
lub
w Szkole Podstawowej w Dąbrowie – w godz. 7.30 do 15.30

Załączniki:

ogłoszenie o terminach rekrutacji [217.33 KB]
deklaracja kontynuacji [543.27 KB]
wniosek rekrutacyjny [656.17 KB]
oświadczenie o wielodzietności [479.13 KB]
oświadczenie o uczęszczaniu do żłobka [480.79 KB]
oświadczenie o rodzeństwie w przedszkolu [313.81 KB]
oświadczenie o rodzeństwie w szkole gminnej [312.92 KB]
oświadczenie o samotnym wychowywaniu [487.29 KB]
oświadczenie gospodarstwo rolne [473.27 KB]